Main Menu

วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ
ประวัติความเป็นมา
บริบท /แผนผังองค์กร
ผู้บริหาร/อาจารย์แพทย์
ตารางแพทย์ออกตรวจ
การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
 

Department

บก.กตร.
OPD.เวชศาสตร์ครอบครัว
แผนที่ตั้ง หน่วยตรวจโรคที่ 1
  หน่วยตรวจโรคที่ 3
  หน่วยตรวจโรคที่ 4
  หน่วยตรวจโรคที่ 5
  หน่วยตรวจโรคที่ 6
  หน่วยตรวจโรคที่ 7
  หน่วยตรวจโรคที่ 8
  หน่วยตรวจโรคที่ 9
  หน่วยตรวจโรคที่ 10
  หน่วยตรวจโรคที่ 11
  หน่วยตรวจโรคที่ 12
  หน่วยตรวจโรคที่ 13
   
ตรวจร่างกาย/ต่างประเทศ
หน่วยแพทย์ผสมผสาน (ฝั่งเข็ม)
หน่วยเวชกรรมป้องกัน
Other
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ตรอบครัว
แพทยสภา
 
 
------ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงุฏเกล้า------

 

   

กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า/ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

315 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร./Fax. 02-354-9006